The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 26.12.1828

Bestandighed har ikke kun betydningen holdbarhed og udholdenhed, men kan også betyde trofasthed, hvad der naturligvis er relevant i denne sammenhæng, se fx de danske betydningsnuancer i Ordbog over det danske Sprog.

Last updated 11.03.2016