The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Kort før 23.5.1844

Se hertil kontrakten mellem Thorvaldsen og Buntzen af 30.5.1842, hvor det omtalte forskud på 100 scudi udbetales. Af Jonas Collins notat af 3.6.1844 fremgår det, at 100 scudi svarede til 200 rigsbankdaler.

Last updated 10.03.2016