The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 8.3. - 26.7.1834

Dvs. en marmorversion af Thorvaldsens relief fra 1833 Musikkens genier synger, A586. Relieffet kendes i tre marmorversioner. Hvilken version, der her er tale om, vides p.t. ikke. Se evt. referenceartiklen Thorvaldsens værker på Hams Hall, der omhandler den tidligst kendte ejer af relieffet, samt Fra genier til engle og tilbage igen, der omhandler titelforvirringen, der har fulgt relieffet gennem tiden, jf. også den følgende kommentar.

Last updated 29.02.2016