The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Commission for the Academy of Fine Arts, Copenhagen

1828, primærkilder:

  • Tillæg til Fortegnelsen over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster i Aaret 1828 offentligen udstillede Kunstværker, kat.nr. 203-214.
  • Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker, 1829, kat.nr. 190-191.

Last updated 17.08.2016