The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 3.5.1838

Når Ingemann kalder Thorvaldsen “Danmarks Thorwaldsen”, kan det ses som et udtryk for en national stolthed over Thorvaldsens bedrifter. Se hertil Ingemanns jævnførelse af Thorvaldsen med Holger Danske i hans sang af 13.6.1839. Samtidig kan det læses som udtryk for en bestræbelse på at knytte Thorvaldsen fastere til Danmark og forstå ham som klart dansk og nordisk, trods hans selvvalgte udlændighed. Se hertil Kira Kofoeds artikel Nordisk mytologi.

Last updated 03.02.2016