The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Ca. 1.5.1825

At besøge Roms antikke ruiner i måneskin var en kendt turistattraktion, se fx 11.2.1819, eller breve af 24.3.1817 og 18. & 22.2.1835.

Last updated 03.02.2016