The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Senest 23.10.1818

“Evighedens sommer” skal forstås som livet efter døden. Ingemanns tolkningshorisont er tydeligt kristen, hvilket ikke gælder med samme tydelighed for relieffernes fremstillinger.

Last updated 29.01.2016