The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 1.11.1803

Stanley refererer til Ludvig Holbergs Ulysses von Ithacia, en Tydsk Comoedie, 1725. I stykket kaldes Harlekin-figuren for Chilian, og det optrin, Stanley her hentyder til med den skønne Helene og hendes jomfudom optræder i 2. akts 5. scene. Replikkerne lyder:

Chilian:
Jomfrue! nu har jeg forrettet, hvad mig offentlig er betroed, men som alle Ambassadeurs gierne har hemmelige Instruxer, saa har jeg Ordre at fornemme under Haanden, om Jomfruen har sin Møedom endnu.
Helene:
Jeg svær dig til, Chilian ––
Chilian:
Ey hvad Chilian! jeg heeder hans Excellentz.
Helene:
Jeg svær hans Excellentz til, at aldrig nogen Mands-Person har giort mig nogen Skade ved sin mindste Finger, siden jeg blev bortført.
Chilian:
Ey Jomfrue! det er ikke med Fingeren man giør saadan slags Skade. Jeg har kiendt en Mand, som begge Armene er afskudt paa, og dog har været stevnet over sex gange for Tamper-Retten. Men jeg maa gaae.

Den lidt lumre henvisning til Holbergs komedie var næppe spildt på Thorvaldsen. De havde begge dyrket deres teaterinteresse via deres fælles medlemsskab af teaterforeningen Borups Selskab i København.

Last updated 13.08.2010