The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 1.11.1803

Stanley fremstillede i alt tre teaterprojekter, der alle findes på Thorvaldsens Museum. To af projekter er i romersk stil og hinanden meget lig, D867-D869 og D870-D871. To af tegningerne til disse projekter er betegnet: “C.F. Stanley. Comp: og tegnet Napel 1803 / i Septemb: – ” (D867) og: “Componert og Tegned af C.F. Stanley i Napel 1803 Octob:” (D868). Det må altså være disse to projekter, som Stanley her omtaler.
Det tredje teater er i græsk stil og dateret Ischia 1804, D872-D875.

Last updated 29.02.2008