The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 13.5.1841

Denne skelnen mellem mundtlig og skriftlig kommunikation som hhv. mere og mindre høflig/diskret ses f.eks. også i blomstermaleren J.L. Jensens brev til Thorvaldsen af 26.5.1834. Se evt. desuden referenceartiklen Brevkultur.

Last updated 29.10.2015