The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 1.11.1803

Denne bygning synes at være blevet opført i parken til Ullevål gård ved Oslo for John Collet, da en havepavillion med indskriften Erkiendtlighed er gengivet på et maleri, se Anne Lise Thygesen: ‘En akademistipendiat i Italien, arkitekten C.F.F. Stanley’, in: Architectura 2, København 1980, p. 16. Bygningen og parken er i dag nedlagt.
Stanley stod yderligere i korrespondance med Collett om bygningstegninger, for der findes et brev af 28.3.1805 fra denne til Stanley i Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1976, 2º, hvori Collett takker for tegningerne i Stanleys brev af 25.11.1804 fra “Napoles”. Collett valgte “Tegningen No 2” og håber den vil blive “taaleligt udført”. Det vides ikke, om disse nye tegninger vedrørte samme bygning i revideret udgave eller måske endog et nyt projekt.
Det fremgår af Colletts brev, at Stanley har spurgt om et lån, hvilket dog blev afslået.

Last updated 02.05.2008