The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 1.11.1803

Stanleys udkast til et gravmæle for Peder Ankers kone kendes ikke, heller ikke om et gravmæle blev opført, se Anne Lise Thygesen: ‘En akademistipendiat i Italien, arkitekten C.F.F. Stanley’, in: Architectura 2, København 1980, p. 16.

Last updated 29.02.2008