The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 17.7.1797

Dvs. den nyligt afdøde danske udenrigsminister A.P. Bernstorff.
Gotskalk Thorvaldsen kalder ham her “uforglemmelig”, hvilket ikke kun hentyder til den ligefremme betydning af ordet – som ikke kan glemmes – men også den ældre betydningsnuance – som ikke bør glemmes. Se Ordbog over det danske Sprog.

Last updated 28.10.2015