The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 1.11.1803

Dvs. rigsdaler. Som det fremgår af det følgende, udgjorde disse 100 rigsdaler et årligt “Tillæg”, som Stanley fik af kongen/den danske stat. Dette må forstås sådan, at tillægget fik han oven i sit stipendium fra Kunstakademiet, som normalt var på 400 rigsdaler årligt.

Last updated 29.02.2008