The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on After 11.10.1818

De følgende fire linjer refererer antagelig til Thorvaldsens relief Tre svævende engle, der er en del af Døbefonten, jf. A555,3.
Ingemann havde året før allerede digtet om relieffet med de tre engle på Døbefonten ved indvielsen af marmorversionen i Brahetrolleborg Kirke 2.11.1817.

Last updated 25.09.2015