The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Shortly before or 9.3.1819

Ud fra brevets sporadiske ordlyd er det umuligt at læse sig frem til emnet for den samtale, Humboldt ønskede sig med Thorvaldsen. Et kvalificeret gæt kunne dog være, at dens genstand var den tyske skuespillerinde og guvernante Franziska Caspers, som Thorvaldsen kortvarigt havde en art amourøs forbindelse med. Den 9.3.1819 var nemlig også datoen for den navnedagsfest for Caspers, der blev afholdt hos hendes veninde, den tyske maler Louise Seidler, og som Thorvaldsen og sandsynligvis også Humboldt deltog i.

Last updated 16.09.2015