The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Middle January 1842

Denne meget negative omtale af S. Luca-akademiets lokaler tillader Thorvaldsen sig, fordi kardinal Giustiniani selv karakteriserede dem på denne vis i sit brev.

Last updated 09.09.2015