The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Middle January 1842

Dvs. Accademia del Nudo, der var en underafdeling af Accademia di S. Luca. Se fx akademiets statutter Capitolo III, Articolo 2, hvoraf fremgår, at en professor i maleri og skulptur skiftedes til at stå for undervisningen.

Last updated 09.09.2015