The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 6.1.1822

Carbonneaux skrev til Thorvaldsen igen små to år senere, se hans brev af 20.11.1823. Han havde ikke hørt nærmere i den mellemliggende periode. Efter en lang sygeperiode skrev han atter til Thorvaldsen 17.7.1829 for at høre til, om han stadig kunne være behjælpelig. Det er uvist, om Thorvaldsen svarede ham.

Last updated 04.09.2015