The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 15.2.1842

D. Borgen er sandsynligvis identisk med den grosserer Borgen, som var medlem af Københavns bystyre, først som en af Københavns 32 Mænd, senere som medlem af Københavns Borgerrepræsentation. Han optræder som sådan i nogle dokumenter i dette arkiv.
Mere præcise data på Borgen er p.t. ikke kendte.

Last updated 01.09.2015