The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 14.12.1821

Stanisław Mokronowski havde været primus motor i komitéen indtil sin død. Herefter rekonstituerede og udvidede man komitéen, så den foruden Adam Czartoryski, der også sad i den gamle komité, talte yderligere otte personer. Stanisław Grabowski blev herefter ny kontaktperson. Se Czartoryskis brev til Thorvaldsen af 31.10.1821.

Last updated 03.06.2015