The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 8.8.1842

Dvs. den danske søofficer Hans Birch Dahlerup, der i 1838 lå med fregatten Rota i Livornos havn i en tilsvarende situation. Dahlerup tog da til Rom for at overtale Thorvaldsen personligt til at følge med fregatten til Danmark, hvilket da også lykkedes, jf. Thorvaldsens hjemkomst 17.9.1838.
Se Hans Birch Dahlerup: Mit Livs Begivenheder, 1815-1848, København 1909, p. 184-185.

Last updated 08.06.2015