The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Sandsynligvis 7.4.1824

Dvs. aftrykket af en udskåret sten trykt fra en medalje, jf. omtale af samme genstand i brev af 29.5.1824. Tilsyneladende skal Thorvaldsen bruge gengivelsen af motivet til at restaurere efter. Det er imidlertid vanskeligt at afgøre præcis hvilken slags genstand, det drejer sig om. På trods af, at brugen af ordet medaille peger på, at der er tale om en medalje eller mønt, henviser ordet intaglio til gengæld til en genstand med en udskæring. Ordet bruges ofte om en gemme, dvs. en lille sten med et udskåret motiv. Der er endvidere tale om en genstand der tilhørte Stanislaw Poniatowski, der undertiden blev kaldt prinsen. Denne havde en omfattende samling af gemmer, hvilket yderligere peger i retning af en gemme. Muligvis har gemmen været indsat i et smykke eller lignende, som foranlediger Russell til at kalde det for medaille i betydningen medaljon.

Last updated 04.03.2015