The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 5.9.1814

Olavsen var ansat som lærer på Bergseminaret i Kongsberg i Norge, se mere herom i hans biografi.

Last updated 16.02.2015