The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Thorvaldsen's Honorary Titles

Betegnelsen æresborger bliver ikke direkte benyttet i udnævnelsesdiplomet, N36. Se mere herom i kommentaren til diplomet af 21.11.1838.

Last updated 06.07.2016