The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 4.5.1807

En sådan biografi fra Thorvaldsen kendes ikke, og har nok næppe eksisteret, ikke kun fordi den skulle skrives på italiensk, som det fremgår nedenfor.
Sammenlign evt. med den biografi, Thorvaldsen skulle indlevere til Ordenskapitlet i Danmark, da han 28.1.1810 blev udnævnt til ridder af Dannebrog. Den blev først skrevet med en andens hjælp i 1818 og først indleveret i 1826.

Last updated 03.12.2014