The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 25.1.1811

Dvs. brødrene Schadow: den tyske maler Wilhelm Schadow og den tyske billedhugger Rudolf Schadow, der begge boede i Rom i samme pensionat som Thorvaldsen, Casa Buti, fra 1810.

Last updated 02.01.2015