The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 31.12.1806

Den efterfølgende sætning citerer Thorvaldsen ordret i sit brev af 21.2.1807 til Herman Schubart.
Meningen med sætningen er, at Slotsbygningskommissionen ønskede, at reliefferne gengav så få figurer som muligt, for at motiverne kunne opfattes klart, set på afstand fra slotspladsen.

Last updated 13.11.2014