The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 21.1.1804

Dvs. ovennævnte sum penge fra Charlotte Schimmelmann. Thorvaldsen takkede ja til denne håndsrækning i sit næste brev omkring 1.2.1804, men om han nogensinde modtog pengene, vides ikke.
Om det økonomiske forhold mellem Schubart og Thorvaldsen se ...den eeneste Pris jeg setter derpaa.

Last updated 22.10.2014