The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 8.1.1836

Vernets forsikringer om sin respekt for og sit venskab med Thorvaldsen stemmer overens med hans ytringer året forinden ved den afskedsfest, der blev holdt 31.1.1835, da Vernet stod for at skulle forlade Rom. Thiele III, p. 532-533.

Last updated 29.09.2014