The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 4.12.1827

Dvs. “med rette”, “med god grund”, “med rimelighed”, “billigvis”, “med billighed”, jf. Ordbog over det danske Sprog, 1.3.

Last updated 20.08.2015