The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 1.12.1827

Thorvaldsen var 12.11.1819 udnævnt til virkelig etatsråd. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

Last updated 04.09.2014