The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 7.5.1827

Thorvaldsen blev udnævnt til virkelig etatsråd 12.11.1819. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

Last updated 14.08.2014