The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 3.4.1816

Thorvaldsen svarede først tidligst i maj 1817, jf. brevudkast af denne dato.

Last updated 13.08.2014