The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 12.8.1828

De to marmorbuster skulle have været hjemsendt i 1828, men Thorvaldsen undlod at sende dem med, sandsynligvis fordi han endnu ikke havde modtaget penge for dem.
Se også referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828.

Last updated 27.04.2015