The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 12.4.1828

Hauchs sørgespil Gregorius den Syvende, som publiceredes i København 1829 under titlen Gregorius den Syvende og Don Juan. To Dramaer. Eksemplar på Thorvaldsens Museum, M700.

Last updated 03.10.2012