The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 24.1.1823

[I teksten markeret som note med følgende indhold:] Ikke tillige paa dansk? ‒ Det var dog baade smukt og passende om et Værk, der er Frugten af danske Lærdes Rejser og Undersøgelser, til hvis Omkostninger Staten har bidraget, ogsaa kom for Lyset i Nationens eget Sprog; det forstaaer sig, at et sligt Værk her ikkun kunde udgives paa offentlig Bekostning, men ogsaa dette synes aldeles billigt og rigtigt.

Last updated 24.07.2014