The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 12.4.1828

To såkaldte sørgespil, dvs. tragedier. De blev udgivet i København 1828 under titlen Bajazet, og Tiber. To sørgespil. Thorvaldsen modtog et eksemplar af Hauch, se dedikationen i eksemplaret i Thorvaldsens bogsamling, M699.
Hauch læste Tiber højt for Thorvaldsen, som ifølge samme skulle have udtalt “Det er godt Arbeide”, jf. Carsten Hauch: Minder fra min første Udenlandsreise, København 1871, p. 291.

Last updated 07.01.2013