The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Efter 1825

Dvs. et område under det centrale vindue i Dronning Zofias Kapel i Wawel-katedralens nordvestlige hjørne. I dette kapel står også gravmælet for Włodzimierz Potocki, A155, som Anna Potocka tog den indledende kontakt til Thorvaldsen omkring, og som hun muligvis skitserede, jf. hendes brev af 6.4.1816 og skitsen D1591.

Last updated 23.07.2014