The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Riminiscenze thorvaldseniane in Constantin Hansen

[Note 15 i teksten med følgende indhold:] At transporten nok kunne vække bekymring ses af billedhuggeren Holbecks dagbog fra 1842, ført for Baronesse Stampe: »Siden at alle Kasserne vare ombord paa det lille Skib, som skulle føre dem til Livorno, haver jeg bestandig bemærket en vis Uro hos Thorvaldsen, hvis Aarsag sikkert er Uvisheden om alle sine uskatterlige Konstsagers Skiæbne, som han nu haver overgivet til Havet …« (skrevet efter 27.8.1842). Trykt i Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, Kbh. 1912, p.203. Transporten var også en bekostelig affære for Thorvaldsen, se ibid. p. 105

Last updated 10.07.2014