The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on April 1844

[note i teksten:]
Selve Rahbek tilstod aabenhjertig sin fuldkomne Udygtighed til at have nogen som helst Mening om Thorvaldsens Konstnerværd og Betydning (”Tilskueren” for 1819, Nr. 71).

Last updated 07.07.2014