The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on April 1844

[note i teksten:]
”Jeg fik forleden en kjærlig Advarsel om, at man kan lige saa vel forløbe sig ved at gjøre skikkelige Folk til Myther, som man kan forgribe sig paa at gjøre Myther til skikkelige Folk; thi hvem skulde nu tænke andet, end at, naar Hr. Haab kom til en Billedhugger i et fortvivlet Øjeblik, og bestilte en Jason med Gyldenskindet, som han gav Forskud paa, men fik dog først efter femogtyve Aars Forløb, tillige med et Billed af sig selv og gode Frue; hvem skulde tænke andet, siger jeg, end at den Hr. Haab var vel en meget god Ting, men Pokker ikke en skikkelig Mand, som vi og vore Lige; og se, det var jo dog Sir Thomas Hope,… der fattede det store Haab om Thorvaldsen, der kom til ham som en Haabets Engel, og traf til at have Navn og kom til at bie derefter” (Grundtvig, ”Nordens Mythologi,” Kbhvn 1832, S. 153—54).

Last updated 07.07.2014