The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 1.10.1827

Potockas brev til Thorvaldsen af 20.2.1828 giver et fingerpeg om, hvad den “stakkels” Tatarkiewicz gik i gang med efter at have færdiggjort sin buste af Józef Poniatowski. Her nævner hun, at hun har bestilt nogle gipser hos Tatarkiewicz efter “en sarkofag” på “museet”, uden dog at bestemme hverken sarkofag eller museum nærmere. Når Potocka spørger, om Thorvaldsen ikke er “lidt tilfreds med det”, kunne det tyde på, at Thorvaldsen har opfordret Potocka til at holde sin elev Tatarkiewicz beskæftiget. Det bekræfter et mere overordnet indtryk af, at Thorvaldsen har keret sig meget om Tatarkiewicz, jf. fx også Maria Szymanowskas brev til Thorvaldsen af 14.10.1825.

Last updated 02.07.2014