The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 5.11.1805

Dvs. den danske maler C.F. Høyer, som ankom til Rom medio november 1805.

Last updated 28.05.2014