The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 26.7.1805

Dvs. Døbefonten til Brahetrolleborg kirke, jf. A555,1, A555,2, A555,3, A555,4, som grevinde Schimmelmann i brev af 2.11.1804 havde bestilt til hendes og Schubarts fælles søster, ovennævnte grevinde Sybille Reventlow.
Se mere om bestillingen i Døbefonten til Brahetrolleborg Kirke.

Last updated 06.08.2014