The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 25.1.1802

Det vides ikke, om Ulrich fik fremstillet den ønskede “Contre Caisse”.
Thorvaldsen bad også kaptajn Berger i brev af primo februar 1802 om at anbringe kasserne ombord på fregatten Triton et sted, hvor “…de saa lidet som mueligt vilde være fugtigheder exponerede…”
Billedhuggeren var med rette bekymret for, om indholdet i kasserne var tilstrækkeligt beskyttede mod vejrliget. Da hans kasser endelig nåede København stod de pga. uheldige omstændigheder i næsten et år under åben himmel, før de blev taget i forvaring af Nicolai Abildgaard, se hans brev af 17.1.1804.

Last updated 07.01.2013