The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 25.1.1802

Thorvaldsens to breve af 15. og 16.1.1802 kendes ikke, se referenceartiklen Forsvundne breve.
Som det fremgår af det følgende var det ene brev stilet til kaptajn Berger, der besvarede det i sit brev af 20.1.1802.

Last updated 07.01.2013