The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 6.7.1806

Ved hvilken lejlighed Thorvaldsen skulle have lovet Torlonia at overdrage ham værkerne er uvist, ligesom det ikke vides, hvorvidt løftet er afgivet skriftligt eller mundtligt. Ej heller foreligger skriftlige løfter fra Thorvaldsen til Vorontsova angående værkernes aflevering, omend Vorontsova flere gange, se fx hendes brev 14.5.1806, påpeger afleveringsdatoer, hvortil Thorvaldsen har lovet værkerne færdige.

Last updated 07.01.2013