Comment on 6.5.1815

Den danske maler C.F. Høyer.

Last updated 28.04.2014