The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 30.5.1818

Eftersom regnskabets pennefører ikke er identificeret p.t., kan heller ikke dennes onkel identificeres. Penneføreren kunne evt. være den i regnskabet omtalte assistent Gaeti, der også selv må stamme fra Carrara, siden hans kone er bosat der (jf. det følgende), men også den omtalte billedhuggerassistent Ercole Bogazzi stammede fra Cararra.

Last updated 22.04.2014